Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Za zapisanie się do newslettera otrzymasz 10% zniżki.
Dablo na Allegro
Archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w sklepie internetowym DABLO.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dablo.pl.

Sprzedającym jest firma DABLO Aneta Majka-Figiel (reprezentowana przez Anetę Majkę-Figiel – właściciela) dostępna pod adresem Sławin 39/2, 20-828 Lublin, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 563-171-60-64, Regon:  060511886 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 508 400 760;

korzystając z adresu poczty elektronicznej: amfig@wp.pl

 

§ 1Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002 r.Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość..

8. Sklep Internetowy Dablo.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dablo.pl ,za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona –Usługodawca i Klient

10.Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dablo.pl.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

2. Sklep internetowy Dablo.pl Prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Do poprawnego działania sklepu niezbędna jest przeglądarka Internetowa (zalecane Mozilla Firefox 21 i nowsze, Google Chrome wersja 29 i nowsze, Opera 12 i nowsze, Internet Explorer 8 i nowsze) oraz system Windows XP i nowsze. 

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Dablo.pl są fabrycznie nowe, z bieżących kolekcji, z końcówek serii, a także są to produkty, z metek, z których usunięto logo producenta w celu dalszej ich sprzedaży poza siecią i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są bez wad, chyba że zostało to zaznaczone w ofercie sprzedaży, w takim przypadku wady, które zostały wykazane w ofercie nie podlegają reklamacji.

 

§ 3 Składanie zamówień

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.dablo.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową www.dablo.pl.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy lub Kupujący w ciągu 7 dni nie wpłaci środków pieniężnych za złożone zamówienie na konto Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

 7. W trakcie składania Zamówienia,  Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu z linkiem, którym należy potwierdzić złożenie zamówienia, co skutkuje zawarciem umowy na odległość ze Sprzedającym .

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej „Siódemka” lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po uzgodnieniu istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie  na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty dostawy”.

5. Wysyłka jest możliwa na teren Polski. W przypadku chęci wybrania przesyłki za granicę prosimy o kontakt w celu omówienia dodatkowych kosztów wysyłki.

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę – na życzenie klienta. Chęć otrzymania faktury należy zaznaczyć w polu „Uwagi” przy dokonywaniu zamówienia).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Płatności przelewem dokonuje się na konto firmy Aneta Majka-Figiel. 

MBank nr konta:21 1140 2004 0000 3502 6320 1868

W tytule przelewu koniecznie prosimy wpisać nr zamówienia  z dopiskiem  SKLEP.

4. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.

5. Koszt wysyłki jest stały bez względu na ilość zakupionych rzeczy. Przy zamówieniach o wartości powyżej 160 zł koszt przesyłki pokrywa firma DABLO (nie dotyczy przesyłek pobraniowych - przy zamówieniu powyżej 160 zł przesyłka pobraniowa kosztuje 7 zł).

6. Przy zamówieniu o wartości powyżej 100 zł przyznajemy rabat w wysokości 5%

7. Każdy nowy zarejestrowany klient otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5 %

8. Rabaty nie łączą się i nie obowiązują na towary przecenione.

 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego – ul. Sławin 39/2, 20-828 Lublin.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Zwracany w tym trybie towar powinien być odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły widocznych śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4. W przypadku odesłania sklepowi towaru noszącego wyraźne ślady użytkowania, które mogły powstać w wyniku innych czynności niż testowanie produktu, Sklepowi przysługuje odszkodowanie, ale odstąpienie od umowy obowiązuje.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie (link do oświadczenia) o odstąpieniu od umowy, paragon lub fakturę VAT oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu kosztów zakupu towaru oraz kosztów przesyłki (w granicach najtańszego z możliwych sposobów dostarczenia zakupionego produktu) na wskazane konto Klienta.

 

§ 8 Procedura reklamacji

1. Kupujący ma prawo do reklamacji produktu z tytułu rękojmi, jeśli wykryje wady fizyczne lub prawne produktu, które nie zostały opisane przez sprzedającego.

2. W przypadku wady towaru, reklamowany towar, wraz z pismem określającym (link do pisma) rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu.

3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o prawach konsumentów jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady towaru nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

4. Produkty, pisemną reklamację oraz dowody zakupu prosimy przesyłać na adres : 

DABLO Aneta Majka-Figiel
20-828 Lublin,
ul. Sławin 39/2 

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Sklep ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.

7. W przypadku zasadnej pierwszej reklamacji, jako jej rozwiązanie klient może wybrać między naprawą, wymianą, a obniżeniem ceny.

8. W przypadku drugiej i kolejnej zasadnej reklamacji tego samego towaru klient może wybrać: naprawę, wymianę, obniżenie ceny towaru lub odstąpienie od umowy.

9. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Dane poufne przesyłane z komputera użytkownika do serwera są  przesyłane protokołem SSL i szyfrowane przy pomocy klucza o długości 256 bitów co zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem w trakcie transmisji.

4. Informujemy, że oprogramowanie Shoper zapisuje informacje w plikach Cookies przeglądarki internetowej dotyczących obszarów:

Sklep:

id sesji;

ostatnio oglądane produkty;

oddanie głosu w ankiecie.

Polityka prywatności sklepu dotycząca plików cookies jest dostępna pod adresem: http://dablo.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/21

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

Spory wynikające z zastosowania Regulaminu i w związku z wykonaniem zawartych umów mogą być też rozwiązywane przez: pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, rzecznicy praw konsumenta, organizacje społeczne, do których należy ochrona konsumentów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Data opublikowania regulaminu 25 grudnia 2014 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl